O. NILSSONS STEN & HANTVERK

Gravvård/Gravsten

Liggande gravvård i röd Vånga granit med flammad ovansida och råhuggna kanter. Text och djupförsänkt.