O. NILSSONS STEN & HANTVERK

Gravvård/Gravsten

Liggande gravvård i ljusgrå granit med finhuggen ovansida, råhuggna kanter och kantslag. Text och dekor djupförsänkt.