O. NILSSONS STEN & HANTVERK

Gravvård/Gravsten

Gravvård i blå Labrador med polerad framsida och råhuggna kanter. Text försänkt och förgylld.