O. NILSSONS STEN & HANTVERK

Gravvårda/Gravstenar

Gravvård i mörk Labrador
med polerad framsida och råhuggna kanter. Text och dekor försänkt vitmålad.