O. NILSSONS STEN & HANTVERK

Gravvård/Gravsten

Gravvård i Hallandia med polerad framsida och råhuggna kanter. Text och dekor upphöjd polerad i tavla.